Op reis met het ms "Ruys" 
(27 september - 23 oktober '46)
 

Het ms "Ruys" zoals het onder de vlag van de KPM voer

Inleiding

De "Ruys" met een BRT. van 14.155 ton werd in opdracht van de KPM gebouwd bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen en kwam in 1938 in de vaart. Het schip heeft tot 1948 voor de KPM gevaren, waarna het door een overname bij de KJCPL kwam te varen. Het schip was geschikt om 2800 militairen te vervoeren en had de "Boissevain" en de "Tegelberg" als zusterschepen en werd in 1968 gesloopt.

 Fotoreportage van de reis naar Batavia

Verslag over de reis naar Nederlands-Indië

Hieronder vindt u de ongewijzigde complete fotoreportage die werd vastgelegd over de reis, zodat het later in boekvorm kon worden uitgegeven. Zoals het vaker tijdens een reis naar Ned.-Indië gebeurde, ging er nu ook een fotograaf mee, zodat men later kon terugblikken in het verleden. Dit fotoverslag zal, indien mogelijk, worden aangevuld met extra reisinformatie, zodat het een zo volledig mogelijk reisverslag wordt. Aan deze reis met ruim 2200 militairen aan boord namen deel; 3-1 R.I., 3-12 R.I., 3e Hup' VA, 1-1 RATA, staf 1 IBG, een detachement van de Marechaussee, Artillerie en enkele eenheden van de LTD. 

Amsterdam, 27 september 1946 

(Op de kade van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland') 

Kees de bok

Kees de bok wacht geduldig op de kade

Kees de bok van de Prins Bernhardkapel is bij het vertrek van veel troepentransportschip aanwezig. Onverschillig heeft hij zich van het schip afgewend en twijfelt nog steeds of hij straks mee naar Indië zal gaan of niet.

Generaal-Majoor Dürst Britt en de Amsterdamse Politiecommissaris

Generaal-Majoor Dürst Britt met de Amsterdamse politiecommissaris in gesprek

Onze Divisie Commandant, Generaal-Majoor H.J.J.W. Dürst Britt is gekomen om afscheid te nemen van de jongens en is momenteel in gesprek met de commissaris van de Amsterdamse politie.

  De Prins Bernhardkapel in actie

De Prins Bernhardkapel in actie

De militairen zijn al aan boord en terwijl de beide hoge heren nog even wat bepraten speelt de Prins Bernhardkapel op de achtergrond vrolijke marsmuziek. Kees de bok gaat toch maar niet mee.

  In hun hut zijn de administrateurs in overleg

Administrateurs in gesprek over hun toekomstige drukke bestaan

De reis is nog maar net begonnen en het varen is zeker niet alleen voor het plezier. De administrateurs van de verschillende onderdelen hebben handen vol werk en verrichten hun arbeid niet alleen in hun dichtbevolkte hut, maar ook in de hal van het schip.

  Belangstelling bij het touwsplitsen

De militairen zijn lang niet allemaal geïnteresseerd in het touwsplitsen

Het leven aan boord is voor de meesten een evenement in hun leven, vol aandacht volgen ze het touwsplitsen. Inmiddels vaart het schip in het Kanaal dicht onder de Engelse kust.

 Het sloependek van de "Ruys"

Een verlaten sloependek

Het sloependek ligt er momenteel stil en verlaten bij, dit omdat het verboden is om daar te komen, maar als er een sloepenrol is dan loopt het dek al snel vol.

  Gitaarspel bij het passeren van de Golf van Biskaje

Gitaarspel tijdens het passeren van de Golf van Biskaje

Ze varen inmiddels door de Golf van Biskaje en bij dit schitterende weer en een lichte deining hoort natuurlijk ook een gezellig liedje.

De Golf van Biskaje

De Golf van Biskaje

Langs de Portugese kust varende, zien ze de monding van de Taag en hier en daar windmolens, die door hun eigenaardige bouw doen denken aan Don Quichote. Duidelijk zijn nu de rotsen te zien, een wit klooster en de vuurtoren van Kaap St. Vincent.

  De rots van Gibraltar  Het enorme betonvlak van Gibraltar vangt alle regenwater op

Vervolgens komt de kust van Gibraltar in zicht met aan de oostzijde het enorme betonvlak

Gibraltar bekend om de machtige vesting en krijtrotsen ligt momenteel gehuld in een lichte morgennevel voor ons. Als ze de rots eenmaal zijn gepasseerd komt een enorm betonvlak zichtbaar, waarmee ze alle regenwater opgevangen.

 De stad Algiers wordt gepasseerd

Langs de kust van Algiers

Het is 10.00 uur en Algiers ligt voor hun. De gezagvoerder brengt het mooie schip dicht onder de kust, zodat er voldoende gelegenheid is om deze Noord-Afrikaanse stad van dichtbij te aanschouwen.

 Er wordt Maleise les gegeven

Er wordt Maleise les gegeven

Dienst kloppen doen ze ook aan boord en momenteel hebben ze Maleise les op het achterdek.

  Inspectie geweren

Onderhoud en inspectie van de geweren

Ook de geweren worden goed onderhouden, want straks houdt de luitenant inspectie.

  Onderonsje met officieren

Onderonsje met een officier

Een der officieren houdt een praatje met zijn mannen, terwijl een schildwacht op de boeg aandachtig meeluistert.

  Het schrobben van de dekken

Het schrobben van het dek

Enige leden van de scheepsbemanning zijn bezig met het Barbering of the deks (schrobben van de dekken).

  Het eiland Pantelleria wordt bereikt

Het eiland Pantelleria is bereikt

Dan bereiken ze het eiland Pantelleria onder de kust van Noord-Afrika. Overal zijn nog verwoestingen te zien, de sporen van het oorlogsgeweld.

  Ook tijdens deze reis staat regelmatig een sloepenrol op het programma

Ook tijdens deze reis is er sloepenrol

Zoals op elke reis wordt ook hier weer en dit zeker niet voor de laatste keer een sloepenrol gehouden.

Port Said wordt bereiktBij Port Saïd varen ze vlak langs het statige gebouw van de Suezkanaal-Maatschappij

Statig vaart het schip de haven binnen en passeert langzaam de kade met de grote hotels. Op een hoog gebouw ontdekken ze zelfs de letters K.L.M. en passeren ze het grote paleisachtige hoofdkantoor van de Suezkanaal-Maatschappij.

  Een invasie van bootjes met handelaren    Een vertegenwoordiger van het warenhuis Simon Artz komt aan boord

Een invasie van kooplieden en een vertegenwoordiger van het warenhuis Simon Artz komt aan boord

Als het schip nog vaart komen er handelaren langszij , hun bootjes zijn afgeladen met handelswaar, zoals dadels sandalen, lederwaren en allerlei snuisterijen. Als het schip eenmaal voor anker ligt mogen er slechts enkele personen aan boord komen, waaronder een vertegenwoordiger van het wereldbekende warenhuis Simon Artz.

  Het onderhandelen kan beginnen  Ook de 'Gala-Gala man' komt in actie

Het onderhandelen kan beginnen en de 'Gala-Gala man' komt aan boord en gaat meteen in actie

De handelaren roepen: Koope Koope- no duur- moei tasse vor je kalletje- moeie portefui..., zijn enkele uitdrukkingen waarmee deze heren hun koopwaar aanprijzen en zij vragen soms enorme prijzen. 

Ook is de 'Gala Gala-man' van Port Said met toestemming aan boord gekomen en toont zijn kunsten. Het is de heer Ahmed Mohamed Hanafi en hij verdient hier op de troepentransportschepen meer dan tijdens een tournee door Europa. It's very simple... I do it slowly-slowly...allemaal is niks.... ik seg....kilekilekilekile. Ain kiepetje-twie kiepetje..... en zo kletst hij maar door, terwijl iedereen verbaasd toekijkt bij al zijn fantastische goocheltoeren.

  Nog een laatste googeltruc voor de fotograaf

Nogmaals een goocheltruc voor de camera

Inmiddels heeft hij de fotograaf ontdekt en poseert hij ook nog even voor de camera en laat nogmaals zijn truckjes zien.

 De "Ruys" vaart inmiddels door het Suezkanaal

Port Saïd is verlaten en het schip vaart nu door het Suezkanaal

De reis is inmiddels voortgezet en de twee kisten met de schijnwerpers zijn al aan de boeg gehangen, zodat deze bij nacht het kanaal kunnen verlichten. Daar ligt dan voor hun het beroemde Suezkanaal, rechts van het schip werpt de ondergaande zon een onvergetelijk rood licht over het water en de moerassen van de Nijldelta. Langs het kanaal zijn regelmatig Arabieren te zien en onderweg naar de stad Suez zien ze zelfs enkele kamelen lopen. 

  De stad Suez is bereikt

De stad Suez is bereikt

Als de vaart door het Suezkanaal erop zit passeren ze de bunkerplaats Suez. Zicht over de baai van Suez

Zicht op de baai van Suez

Gezicht op de baai van Suez en het monument dat aan de zuidelijke ingang van het kanaal staat.

 Scheepskrant de Zoutwaterpost  Scheepskrant De Zoutwaterpost

Scheepskrantje de ZOUTWATERPOST. Let op noot 4 waarbij op de aanschaf van een fotoreportage van deze reis wordt geattendeerd

Slechts een klein deel van de opvarenden

Slechts een deel van de ruim 2200 aanwezige militairen poseren op het dek

Deze opname is van een groep van ongeveer 100 militairen die op het achterdek poseren. 

 Drukte tijdens een cabaretvoorstelling

Drukte tijdens een cabaretvoorstelling

Het R.A.O. (Recreatie en Algemene Ontwikkeling) van de Welfare organiseerde ook deze cabaretvoorstelling.

 Stilte op het Promenadedek

Het Promenadedek

Prachtige zonsondergang

Bewondering voor de zoveelste zonsondergang

Elke avond opnieuw boeit de ondergaande zon, ook nu ze zich op de Indische Oceaan bevinden.

  Oponthoud in Sabang

Oponthoud te Sabang

Een zieke passagier wordt bij het eiland Sabang van boord gehaald, zodat het voor medische hulp snel vervoerd kan worden. Sabang bij nacht

De aanlegsteiger van Sabang met zicht op de "Ruys" bij nacht

Dit nostalgisch plaatje is in het holst van de nacht gemaakt in de natuurlijk baai van Sabang. Overdag is het in deze natuurlijke omgeving goed vertoeven en heeft men een prachtig uitzicht over de baai.

Het Neptunusfeest

  En dan bij de Evenaar........

En dan bij de evenaar...

Ze hebben de evenaar bereikt en door de luidsprekers horen we de volgende toespraak:

Hallo kapitein: Hier Neptunus, God der zeven oceanen, een klein woordje voor je verder vaart. Je denkt nu wel op een linke manier hier binnen te komen, maar ik heb je al dagenlang in de gaten m'n jong. Je hebt kans gezien stiekem onder de rotsen van Gibraltar langs te sluipen, de maagden van Algiers te verrassen, de ruïnes van Pantelleria op te schrikken, maar zo zonder slag of stoot mijn gebied binnen varen lukt je niet. Eergisteren ben je al gerapporteerd door mijn dolfijnen, die vanaf Sabang met een vaartje van 70 km per uur zijn aankomen zwemmen en je nadering hebben aangekondigd. Ik roep je hier een halt toe en maak je mijn orders nu kenbaar.

Hier bij de linie, wil ik weten wat je in de zuidelijke wateren binnenbrengt. Er staat op je praairapport: Bewoners van de lage landen - 7 december divisie.... Zijn dat die lui, die de Drentse hei vol hebben gegooid met grote keien, die Bonifatius bij Dokkum hebben weggewerkt, die ieder fatsoenlijk mens mollenbonen laat eten? Die gasten met allemaal een eigen taal, en God beter me, met ook nog een zootje gasten uit het zuiden aan boord?

Ik wil ze zien, met mijn vrouw en dochter en met mijn gehele hofhouding, ik wil ze zien. Ik wil ze gedoopt hebben, zodat ze mijn gebied als kerels kunnen bevaren en niet als sukkels. Dan krijgt u van mij (zijnde een ouwe schipper) een vrijpas! Ik kom eerst om 9 uur, daar ik momenteel nog een beetje in het zeewier verward zit.

 Het Neptunusfeest kan beginnen  Zepen en dan dopen maar....

Het Neptunusfeest kan beginnen, zepen en dan dopen maar!

Dan worden de machines gestopt en het schip ligt stil. Neptunus komt via een statige trap aan boord. Terwijl de rechter een dopeling oproept strijkt Neptunus door zijn fladderende baard en loert hij zo nu en dan rond door zijn 'Heineken verrekijker'. Het charmante figuur links naast hem is mevrouw-Neptunus. De eis van hogerhand luidt: Twee drankjes - twee pilletjes - zepen en dopen!

 En vervolgens slikken maar

En vervolgens doorslikken

De volgende opdracht is het doorslikken en dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Met vereende kracht wordt het slachtoffer vastgepakt en met behulp van de 'dokter' (met witte jas en stethoscoop) wordt de neus dichtgeknepen. Hierna gaat de mond, of men nu wil of niet, vanzelf open. Het eerste drankje kan worden toegediend en vanuit een Bolskruik gevuld met zeewater, azijn en mosterd, kan het doorslikken beginnen.

  Natuurlijk wordt er tegengestribbeld  Dan maar even een hulpmiddel gebruiken

Natuurlijk wordt er tegengestribbeld, dus dan maar een hulpmiddel gebruiken

De kleverige rose en groene pap wordt door de dopeling niet gewaardeerd, het inzepen verloopt dan ook wat moeilijk. Er wordt een emmer water bijgehaald en het slachtoffer wordt met zijn kop in het water geduwd.

  Daarna volgt de doop dat met veel water gepaard gaat  Daarna volgt ook nog wat ontspanning

Daarna volgt de doop die met veel water gepaard gaat en daarna ook nog wat ontspanning

Eindelijk is daar de verlossende doop welke onder een krachtige waterstraal verloopt. Het slachtoffer is het zat en weet voortijdig te ontsnappen. Ho, Ho, wordt er nog even geroepen, maar dan verliest de 'dokter' zijn instrumentje!

  Het Neptunusdiploma

Een van de uitvoeringen van een Neptunusdiploma

Als het einde van dit ritueel is genaderd ontvangt iedereen het fel begeerde Neptunusdiploma. 

Het einddoel van de reis nadert 

Het lampseinen naar de kust is begonnen

Het lampseinen naar de kust is begonnen

Het einde van de reis is in zicht en er wordt driftig met lampen seinen uitgewisseld met het havenkantoor van Tandjong Priok.

  Aankomst in Tandjong Priok

Aankomst in de haven van Tandjong Priok

Langs de "Ruys" vaart een bootje van de Koninklijke Marine, waarin de Generaal en enkele van zijn officieren zitten, die het schip net buiten de pieren tegemoet komt. Een luid Hoera weerklinkt als de jongens aan boord van het kleine schuitje hun divisiecommandant herkennen.

  Het einde van de reis is genaderd

Het einde van de zeereis is bereikt en het aanmeren kan beginnen

Langzaam glijdt de "Ruys" naar de kade, terwijl er van zowel het schip als aan de kade een luid gejuich klinkt.

  De ontvangst is overweldigend

De ontvangst op de kade is overweldigend

Het is een drukte van belang op de kade, veel bekenden zullen elkaar hier weer ontmoeten. Linksachter op de foto staat een groep Japanse krijgsgevangenen, die wachten totdat ze de loopplanken met behulp van een hijskraan op de juiste plaats kunnen brengen.

  De debarkatie is in volle gang

Aanvang van de debarkatie

Het debarkeren is onder controlerend oog begonnen. Pas op hoor jongens, die loopplank is een beetje glad!

  Overleg tussen de commandant en zijn chauffeur  Wachtend op vervoer

Overleg tussen de commandant (links) en zijn chauffeur terwijl de jongens wachten op vervoer

Manschappen van de Koninklijke Marechaussee houden een oogje in het zeil, zodat de ontscheping vlot en volgens de regels kan geschieden.

  Onthaal door de dames van de Welfare

Onthaal door de dames van de Welfare

De dames van de Welfare verwelkomen de jongens met sigaretten, bananen en een tinnetje bier.

  Ook hier is muzikaal onthaal

Ook hier is weer een muzikaal onthaal

Alweer een gezellig onthaal voor De 7 December Divisie met een gezellig marsdeuntje van de drumband.

  De Pasar Glodok in een voorstad van Batavia

Voorstad van Batavia met een kijkje op de Pasar Glodok

Vanuit de haven van Tandjong Priok vertrekken alle militairen naar hun uiteindelijke bestemming.