Op reis met het m.s. "Ruys" 
(27 september - 23 oktober '46)

   

Het m.s. "Ruys" zoals het onder de vlag van de KPM voer

Inleiding

De "Ruys" met een BRT. van 14.155 ton werd in opdracht van de KPM gebouwd bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen en kwam in 1938 in de vaart. Het schip heeft tot 1948 voor de KPM gevaren, waarna het door een overname bij de KJCPL kwam te varen. Het schip was geschikt om 2800 militairen te vervoeren en had de "Boissevain" en de "Tegelberg" als zusterschepen en werd in 1968 gesloopt.

 

Verslag over de reis van de 7 DEC. DIVISIE naar Nederlands-Indië

Hieronder vindt u de ongewijzigde complete fotoreportage die werd vastgelegd over de reis, zodat het later in boekvorm kon worden uitgegeven. Zoals het vaker tijdens een reis naar Ned.-Indië gebeurde, ging er nu ook een fotograaf mee, zodat men later kon terugblikken in het verleden. Dit fotoverslag zal, indien mogelijk, worden aangevuld met extra reisinformatie, zodat het een zo volledig mogelijk reisverslag wordt. Aan deze reis met ruim 2200 militairen aan boord namen deel; 3-1 R.I., 3-12 R.I., 3e Hup' VA, 1-1 RATA, staf 1 IBG, een detachement van de Marechaussee, Artillerie en enkele eenheden van de LTD. 

Op de kade van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' 

 (Amsterdam 27 september 1946)

De mascotte van de Prins Bernhardkapel 'Kees de bok' wacht geduldig op de kade

Kees de bok van de Prins Bernhardkapel is bij het vertrek van veel troepentransportschip aanwezig. Onverschillig heeft hij zich van het schip afgewend en twijfelt nog steeds of hij straks mee naar Indië zal gaan of niet.

Generaal-Majoor Dürst Britt met de Amsterdamse politiecommissaris in gesprek

Onze Divisie Commandant, Generaal-Majoor H.J.J.W. Dürst Britt is gekomen om afscheid te nemen van de jongens en is momenteel in gesprek met de commissaris van de Amsterdamse politie.

 

Beide heren en Kees de bok met op de achtergrond de Prins Bernhardkapel in actie

De militairen zijn al aan boord en terwijl de beide hoge heren nog even wat bepraten speelt de Prins Bernhardkapel op de achtergrond vrolijke marsmuziek. Kees de bok gaat toch maar niet mee.

 

Administrateurs in gesprek over hun toekomstige drukke bestaan

De reis is nog maar net begonnen en het varen is zeker niet alleen voor het plezier. De administrateurs van de verschillende onderdelen hebben handen vol werk en verrichten hun arbeid niet alleen in hun dichtbevolkte hut, maar ook in de hal van het schip.

 

Lang niet alle militairen zijn geïnteresseerd in het touwsplitsen

Het leven aan boord is voor de meesten een evenement in hun leven, vol aandacht volgen ze het touwsplitsen. Inmiddels vaart het schip in het Kanaal dicht onder de Engelse kust.

   

Het  sloependek is zoals dat eigenlijk altijd hoort verlaten met uitzondering van een sloepenrol

Het sloependek ligt er stil en verlaten bij, dit omdat het verboden is om daar te komen als er geen gevaar dreigt, maar als er een sloepenrol is dan loopt het dek al snel vol.

     

Gitaarspel tijdens het bevaren van de Golf van Biskaje

Ze varen inmiddels door de Golf van Biskaje en bij dit schitterende weer en een lichte deining hoort natuurlijk ook een gezellig liedje. Langs de Portugese kust varende, zien ze de monding van de Taag en hier en daar windmolens, die door hun eigenaardige bouw doen denken aan Don Quichote. Duidelijk zijn nu de rotsen te zien, een wit klooster en de vuurtoren van Kaap St. Vincent.

   

Vervolgens komt de kust van Gibraltar in zicht met aan de oostzijde het enorme betonvlak

Gibraltar bekend om de machtige vesting en krijtrotsen ligt momenteel gehuld in een lichte morgennevel voor ons. Als ze de rots eenmaal zijn gepasseerd komt een enorm betonvlak zichtbaar, waarmee al het regenwater wordt opgevangen.

    

Varend langs de kust van Algiers wordt er ook Maleise les gegeven

Het is 10.00 uur en Algiers ligt voor hun. De gezagvoerder brengt het mooie schip dicht onder de kust, zodat er voldoende gelegenheid is om deze Noord-Afrikaanse stad van dichtbij te aanschouwen.  Dienst kloppen doen ze ook aan boord en momenteel hebben ze Maleise les op het achterdek.

     

Onderhoud en inspectie van de geweren en een onderonsje met enkele officieren

Ook de geweren worden goed onderhouden, want straks houdt de luitenant inspectie. Een der officieren houdt ondertussen een praatje met zijn mannen, terwijl een schildwacht op de boeg aandachtig meeluistert.

     

Het schrobben van het dek terwijl het eiland Pantelleria wordt bereikt

Enige leden van de scheepsbemanning zijn bezig met het Barbering of the deks (schrobben van de dekken). Dan bereiken ze het eiland Pantelleria onder de kust van Noord-Afrika. Overal zijn daar nog verwoestingen te zien, de sporen van het oorlogsgeweld.

  Port Saïd

Bij Port Saïd varen ze dicht langs het statige gebouw van de Suezkanaal-Maatschappij

Statig vaart het schip de haven binnen en passeert langzaam de kade met de grote hotels. Op een hoog gebouw ontdekken ze zelfs de letters K.L.M. en passeren ze het grote paleisachtige hoofdkantoor van de Suezkanaal-Maatschappij.

   

Een invasie van kooplieden en een vertegenwoordiger van het warenhuis Simon Artz komt aan boord

Als het schip nog vaart komen er handelaren langszij , hun bootjes zijn afgeladen met handelswaar, zoals dadels sandalen, lederwaren en allerlei snuisterijen. Als het schip eenmaal voor anker ligt mogen er slechts enkele personen aan boord komen, waaronder een vertegenwoordiger van het wereldbekende warenhuis Simon Artz.

      

Het onderhandelen kan beginnen en ook de 'Gala-Gala man' komt aan boord en gaat meteen in actie

De handelaren roepen: Koope Koope- no duur- moei tasse vor je kalletje- moeie portefui..., zijn enkele uitdrukkingen waarmee deze heren hun koopwaar aanprijzen en zij vragen soms enorme prijzen. 

Ook is de 'Gala Gala-man' van Port Said met toestemming aan boord gekomen en toont zijn kunsten. Het is de heer Ahmed Mohamed Hanafi en hij verdient hier op de troepentransportschepen meer dan tijdens een tournee door Europa. It's very simple... I do it slowly-slowly...allemaal is niks.... ik seg....kilekilekilekile. Ain kiepetje-twie kiepetje..... en zo kletst hij maar door, terwijl iedereen verbaasd toekijkt bij al zijn fantastische goocheltoeren.

 

Een laatste goocheltruc van Ahmed Mohamed Hanafi en dan gaat de beste man weer van boord

Inmiddels heeft onze goochelaar de fotograaf ontdekt en poseert ook nog even voor de camera en laat nogmaals wat van zijn truckjes zien.

 

Port Saïd is inmiddels verlaten en het schip vaart nu door het Suezkanaal

De reis is inmiddels voortgezet en de twee kisten met de schijnwerpers zijn al aan de boeg gehangen, zodat deze bij nacht het kanaal kunnen verlichten. Daar ligt dan voor hun het beroemde Suezkanaal, rechts van het schip werpt de ondergaande zon een onvergetelijk rood licht over het water en de moerassen van de Nijldelta. Langs het kanaal zijn regelmatig Arabieren te zien en onderweg naar de stad Suez zien ze zelfs enkele kamelen lopen. 

 

De baai van Suez is bereikt met zicht op de stad

Als de vaart door het Suezkanaal erop zit komen ze bij de baai van Suez aan. Deze bunkerplaats varen ze voorbij maar vanaf de reling kunnen ze wel een deel van de stad bewonderen.

   

Scheepskrantjes de ZOUTWATERPOST

Hierboven staan twee afbeeldingen van het scheepskrantje de Zoutwaterpost, de nummers drie en vier. Onder noot 4 van krantje nummer vier wordt geschreven over het nabestellen van een fotoreportage van deze reis. Het betreft twee uitvoeringen, een van 25 foto's voor fl. 7,50, of 50 foto's voor fl. 15,-,. Na afloop van de reis kunnen de bestellingen worden afgehandeld in Batavia. Let wel, dit zijn vermoedelijke prijzen!

  

Een deel van de ruim 2200 aanwezige militairen op het dek en drukte tijdens een cabaretvoorstelling

Deze opname is van een groep van ongeveer 100 militairen die op het achterdek poseren. Het R.A.O. (Recreatie en Algemene Ontwikkeling) van de Welfare organiseerde een cabaretvoorstelling waarbij het erg druk was.

 Serene rust op het promenadedek   

Serene rust op het promenadedek bij een schitterende zonsondergang

Elke avond opnieuw boeit de ondergaande zon, ook nu ze over de Indische Oceaan varen.

Sabang

     

Er moet een zieke van boord op Sabang

Een zieke passagier wordt bij het eiland Sabang van boord gehaald, zodat het voor medische hulp snel vervoerd kan worden. Een schitterend genomen foto van het m.s. "Ruys" in het holst van de nacht, gemaakt aan de kade van de natuurlijk baai van Sabang. Overdag is het in deze natuurlijke omgeving goed vertoeven en heeft men een prachtig uitzicht over de baai.

Het Neptunusfeest

De evenaar is bereikt en zoals het bij de scheepvaart gewoon is wordt er dan een Neptunusfeest georganiseerd. Door de luidsprekers galmt de stem van Neptunus: Hallo kapitein. Hier Neptunus, God der zeven oceanen, even een klein woordje voor je verder vaart. Je denkt nu wel op een linke manier hier binnen te komen, maar ik heb je al dagenlang in de gaten m'n jong. Je hebt kans gezien stiekem onder de rotsen van Gibraltar langs te sluipen, de maagden van Algiers te verrassen, de ruïnes van Pantelleria op te schrikken, maar zo zonder slag of stoot mijn gebied binnen varen lukt je niet. Eergisteren ben je al gerapporteerd door mijn dolfijnen, die vanaf Sabang met een vaartje van 70 km per uur zijn aankomen zwemmen en je nadering hebben aangekondigd. Ik roep je hier een halt toe en maak je mijn orders nu kenbaar.

Neptunus houdt zijn indrukwekkende toespraak

Hier bij de linie, wil ik weten wat je in de zuidelijke wateren binnenbrengt. Er staat op je praairapport: Bewoners van de lage landen - 7 december divisie.... Zijn dat die lui, die de Drentse hei vol hebben gegooid met grote keien, die Bonifatius bij Dokkum hebben weggewerkt, die ieder fatsoenlijk mens mollenbonen laat eten? Die gasten met allemaal een eigen taal, en God beter me, met ook nog een zootje gasten uit het zuiden aan boord?

Ik wil ze zien, met mijn vrouw en dochter en met mijn gehele hofhouding, ik wil ze zien. Ik wil ze gedoopt hebben, zodat ze mijn gebied als kerels kunnen bevaren en niet als sukkels. Dan krijgt u van mij (zijnde een ouwe schipper) een vrijpas! Ik kom eerst om 9 uur, daar ik momenteel nog een beetje in het zeewier verward zit.

     

 Neptunus heeft gesproken dus het feest kan beginnen 

Dan worden de machines gestopt en het schip ligt stil. Neptunus komt via een statige trap aan boord. Terwijl de rechter een dopeling oproept strijkt Neptunus door zijn fladderende baard en loert hij zo nu en dan rond door zijn 'Heineken verrekijker'. Het charmante figuur links naast hem is mevrouw-Neptunus. De eis van hogerhand luidt: Twee drankjes - twee pilletjes - zepen en dopen!

Eerst even tegen de grond werken en dan'...  

Eerst even tegen de grond werken en dan flink inzepen

De volgende opdracht is het doorslikken en dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Met vereende kracht wordt het slachtoffer vastgepakt en met behulp van de 'dokter' (met witte jas en stethoscoop) wordt de neus dichtgeknepen. Hierna gaat de mond, of men nu wil of niet, vanzelf open. Het eerste drankje kan worden toegediend en vanuit een Bolskruik gevuld met zeewater, azijn en mosterd, kan het doorslikken beginnen.

    

 Natuurlijk wordt er eerst flink tegengestribbeld, maar met veel water wordt iedereen ook weer netjes opgelapt

De kleverige rose en groene pap wordt door de dopeling niet gewaardeerd, het inzepen verloopt dan ook wat moeilijk. Er wordt een emmer water bijgehaald en het slachtoffer wordt met zijn kop in het water geduwd. Eindelijk is daar de verlossende doop welke onder een krachtige waterstraal verloopt. Het slachtoffer is het zat en weet voortijdig te ontsnappen. Ho, Ho, wordt er nog even geroepen, maar dan verliest de 'dokter' zijn instrumentje!

  De Javaanse kust, het einddoel van de reis nadert 

Het lampseinen naar de Javaanse kust kan beginnen

Het einde van de reis is in zicht en er wordt driftig met lampen seinen uitgewisseld met het havenkantoor van Tandjong Priok.

    

Aankomst in de haven van Tandjong Priok, nog slechts enkele meters zijn af te leggen

Langs de "Ruys" vaart een bootje van de Koninklijke Marine, waarin de Generaal en enkele van zijn officieren zitten, die het schip net buiten de pieren tegemoet komt. Een luid Hoera weerklinkt als de jongens aan boord van het kleine schuitje hun divisiecommandant herkennen. Langzaam glijdt de "Ruys" naar de kade, terwijl er van zowel het schip als aan de kade een luid gejuich klinkt.

 

De ontvangst op de kade is overweldigend

Het is een drukte van belang op de kade, veel bekenden zullen elkaar hier weer ontmoeten. Linksachter op de foto staat een groep Japanse krijgsgevangenen, die wachten totdat ze de loopplanken met behulp van een hijskraan op de juiste plaats kunnen brengen.

     

De debarkatie is inmiddels in volle gang en de commandant is gesprek met zijn chauffeur

Het debarkeren is onder controlerend oog begonnen. Pas op hoor jongens, die loopplank is een beetje glad! Manschappen van de Koninklijke Marechaussee houden een oogje in het zeil, zodat de ontscheping vlot en volgens de regels kan geschieden.

   

Muzikaal onthaal en een presentie van de dames van de Welfare

Er is een muzikaal onthaal van een muziekband die marsmuziek speelt en de dames van de Welfare verwelkomen de jongens met sigaretten, bananen en een tinnetje bier.  

  

Voorstad van Batavia met een kijkje op de Pasar Glodok

Vanuit de haven van Tandjong Priok vertrekken alle militairen naar hun uiteindelijke bestemming.