Biljetten zonder maatschappijnaam

S.S. "Waterman"

Av.---.Wa.---.05 Zonder maatschappijnaam

a. Er wordt geen maatschappijnaam vermeld, maar zowel boven als onderaan de naam van het schip

b. Deze serie kent geen verzilveringsclausule. Ook de 'T' voor thuisreis of de 'U' voor uitreis ontbreekt.

Av.---.Wa.---.05 Zonder maatschappijnaam Av.---.Wa.---.10 Zonder maatschappijnaam 

Ik ben op zoek naar biljetjes zonder maatschappijnaam. Het is mij niet bekend door wie deze reizen werden georganiseerd, welke schepen er zijn ingezet en of er meerdere reizen waren.

M.S. "Fairsea" (Sitmar Line)

De "Fairsea" werd door de Nederlandse regering o.a. ingehuurd om 1900 emigranten naar Melbourne en Sydney te brengen. Ruim 1400 van deze mensen werden door de Nederlandse regering financieel gesteund om hun passagekosten te kunnen voldoen. Dat tijdens deze reis ook boordgeld werd gebruikt bewijst het hieronder afgebeelde biljetje van 25 gulden. 

Av.SIT.Fai.01a.2500 Uitleg

a. Op beide plekken waar normaal de maatschappijnaam staat wordt nu de scheepsnaam vermeld.

b. De tekst is zowel in het Engels als Nederlands weergegeven.

c. Een verzilveringsclausule ontbreekt. Ook de 'T' voor thuisreis of de 'U' voor uitreis ontbreekt.

d. Ondanks dat deze reis na 1 april 1950 was ontbreekt de vermelding Ned. Crt. 

Av.SIT.Fai.01a.2500

Gezocht!

Ik geef voor ieder aangeboden biljetje een passende vergoeding.